เปิดแอร์พร้อมพัดลม ประหยัดไฟได้จริง 26'c

 

การไฟฟ้านครหลวง

Metropolitan Electricity Authority

เปิดแอร์พร้อมพัดลม

ประหยัดไฟได้จริง

26'c

การเปิดแอร์พร้อมพัดลม ประหยัดไฟได้มากกว่า

การลดอุณหภูมิของแอร์ เพราะพัดลมช่วยเพิ่มความเร็วลม

เพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศ ทำให้เกิดการระบายความร้อน

จากร่างกาย ทำให้รู้สึกเย็นสบายขึ้น

 

CMEA1130 www.mea.or.th f การไฟฟ้านครหลวง MEA y mea news MEA Connect You Tube MEA Multimedia O meafanclub

Visitors: 3,471,715