office

 
รุ่น ModelบีทียูSEERราคาปกติพร้อมติดตั้ง
MS-GN09VF 9,212 13.22 17,900 16,900
MS-GN13VF 12,966 13.18 20,900 18,900
MS-GN15VF 14,330 13.35 26,900 20,900
MS-GN18VF 18,084 13.06 31,900 26,900
MS-GN24VF 22,519 13.36 42,900 40,900
MS-GK36VF 34,121 มอก. 55,900 54,900

แอร์มิตซูบิชิ Mitsubishi Elictric

แอร์มิตซูบิชิ แอร์ใหม่2021 MITSUBISHI

ราคาแอร์ 2021 แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค

รุ่น ModelบีทียูSEERราคาปกติพร้อมติดตั้ง
MS-GN09VF 9,212 13.22 17,900 16,900
MS-GN13VF 12,966 13.18 20,900 18,900
MS-GN15VF 14,330 13.35 26,900 20,900
MS-GN18VF 18,084 13.06 31,900 26,900
MS-GN24VF 22,519 13.36 42,900 40,900
MS-GK36VF 34,121 มอก. 55,900 54,900

 

รุ่น ModelบีทียูSEERราคาปกติพร้อมติดตั้ง
MS-GN09VF 9,212 13.22 17,900 16,900
MS-GN13VF 12,966 13.18 20,900 18,900
MS-GN15VF 14,330 13.35 26,900 20,900
MS-GN18VF 18,084 13.06 31,900 26,900
MS-GN24VF 22,519 13.36 42,900 40,900
MS-GK36VF 34,121 มอก. 55,900 54,900
แอร์มติซูบิชิ
อินเวอร์เตอร์ แอร์มิตซูบิชิ ใหม่2021
KS-Series™ แอร์มิตซูบิชิ MITSUBISHI™
ModelบีทียูSEERปกติลดราคา
MSY-KS09VF 8,871 15.97 18,900 16,900
MSY-KS13VF 12,283 17.26 22,900 18,900
MSY-KS15VF 14,330 15.93 26,900 22,900
MSY-KS18VF 17,742 15.97 32,900 27,900
MSY-KS24VF 22,519 17.03 43,900 41,900
แอร์มิตซูบิชิ
JS-Series™ แอร์มิตซูบิชิ MITSUBISHI
ModelบีทียูSEERปกติลดราคา
MSY-JS09VF 8,871 19.00 20,900 17,900
MSY-JS13VF 12,283 19.00 23,900 19,900
MSY-JS15VF 14,330 18.97 27,900 23,900
MSY-JS18VF 17,742 18.36 32,900 28,900
MSY-JS24VF 22,519 18.32 46,900 43,900
แอร์มิตซูบิชิ
GR-SERIES™ แอร์มิตซูบิชิ MITSUBISHI
ModelบีทียูSEERปกติลดราคา
MSY-GR09VF 9,554 21.80 22,900 19,999
MSY-GR13VF 12,624 21.97 26,900 22,999
MSY-GR15VF 14,330 21.46 32,900 27,999
MSY-GR18VF 17,742 21.19 33,900 30,999
MSY-GR24VF 22,519 20.74 49,900 46,999
MSY-GR30VF 27,978 18.87 59,900 56,999
แอร์มิตซูบิชิ
LN-SERIES™ แอร์มิตซูบิชิ MITSUBISHI™
ModelบีทียูSEERปกติลดราคา
MSZ-LN09VF 8,871 25.62 36,900 34,900
MSZ-LN13VF 12,966 22.60 39,900 36,900
MSZ-LN18VF 18,084 21.27 53,900 51,900
 
แอร์มิตซูบิชิ นโยบาย การดำเนินงาน MITSUBISHI  ELECTRIC

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เรามุ่งพัฒนา ธุรกิจ โดยให้ ความสำคัญ กับควา
พอใจ ของลูกค้า พร้อม สร้างความมั่นใจ ในคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ และ บริการ เพื่อยกระดับ
ความสุข และ ความปลอดภัย ในการ ดำเนินชีวิต โดยยึดปณิธาน “Eco Changes”
จากกลุ่ม มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์เปอเรชั่น ถ่ายทอดสู่ พนักงาน ในทุกระดับชั้นเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ ต่อสังคม และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม
พร้อมสืบสาน วัฒนธรรมไทย ให้ดำรงสืบไป ต่อไป

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

ก้าวสู่ ความเป็นองค์กร ชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง บุคลากร
เพื่อให้ องค์กร ก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคง ด้วยการปฏิบัติตาม กฏระเบียบ และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ให้มีคุณภาพ เพื่อรอง รับการเปลื่ยนแปลง ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งทรัพยากร บุคคลนี้ถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ใน การสร้าง ความพึงพอใจ ให้กับ ลูกค้า และนำ องค์กร สู่ความเป็นเลิศ ในระดับสากล ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

วิสัยทัศน์

“Changes for the Better”
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด มุ่งมั่น สร้างธุรกิจ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยิน
ด้วยการ ดำเนินงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “Changes for the Better” หรือ
“การเปลื่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า” เพื่อชีวิตที่ สะดวกสบาย พร้อมยก ระดับคุณภาพ ชีวิต และสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น  ข้อมูล และที่มา จากบริษัท กันยงวัฒนา ผู้ผลิต และจำหน่าย

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ  ข้อมูลอ้างอิง:  mitsubishi Electric

 

คำนวณบีทียู แอร์บ้าน
การเลือกเครื่องปรับอากาศ และเลือกขนาดบีทียู
BTU ( BRITISH THERMAL UNIT)
คือขนาดการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ มีหน่วยวัดดังนี้
1 ตันความเย็นเท่ากับ 12000 บีทียู/btu/hr.ซึ่งเป็นค่าของประสิทธิภาพ
ที่แสดงว่าเครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการนำพาความร้อน ออกจากห้องในเวลา1ชั่วโมง
ควรควรเลือกบีทียู BTU ให้เหมาะสมกับห้องที่จะติดตั้งมีรายละเอียดดังนี้

คำนวณโดยใช้สูตรพื้นที่ห้อง


BTU = [กว้าง(เมตร) x ยาว(เมตร)] x ตัวแปร
ตัวแปร
700 สำหรับ ห้องนอนปกติ
800 สำหรับ ห้องนอนโดนแดด
800 สำหรับ ห้องทำงาน ปกติ
900 สำหรับ ห้องทำงาน โดนแดด
950 – 1,100 สำหรับร้านอาหาร ร้านทำผม มินิมาร์ท ร้านค้า สำนักงาน
1,000 – 1,200 สำหรับร้านอาหาร ร้านทำผม มินิมาร์ท ร้านค้า สำนักงาน
1,100 – 1,500 ห้องประชุม ห้องสัมมนา ร้านอาหารสุกี้/ชาบู/ปิ้งย่างที่มีหม้อต้มหรือเตาความร้อนสูง
หรือห้องที่มีจำนวนคนต่อพื้นที่เยอะกว่าปกติหลายเท่า
ตัวอย่างการคำนวณ
ห้องนอนไม่ค่อยโดดแดด กว้าง 6 เมตร, ยาว 5 เมตร
BTU = [6 เมตร x 5 เมตร] x 700
= 30 ตารางเมตร x 700
= 21,000 => 24,000

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม
ทิศทางที่แดดส่องหรือทิศที่ตั้งของห้อง
วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
ความสูงระหว่างพื้นกับเพดานห้อง
ขนาดของประตูหรือหน้าต่างกระจก
ความถี่ในการเปิด/ปิดประตู เข้า/ออก
จำนวนคนที่อยู่ภายในห้อง
จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง อาทิ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ เตาอบ อื่นฯ

วิธีคำนวณบีทียูให้เหมาะกับห้อง
BTUห้องนอนโดนแดดทำงานโดนแดด
9,000 9-14ตรม 9-12ตรม 9-12ตรม 9-10ตรม
12,000 14-20ตรม 14-18ตรม 14-18ตรม 14-16ตรม
15,000 18-24ตรม 18-22ตรม 18-22ตรม 16-20ตรม
18,000 24-28ตรม 24-26ตรม 24-26ตรม 22-24ตรม
25,000 28-36ตรม 28-34ตรม 28-34ตรม 24-32ตรม
รุ่น ModelบีทียูSEERราคาปกติพร้อมติดตั้ง
MS-GN09VF 9,212 13.22 17,900 16,900
MS-GN13VF 12,966 13.18 20,900 18,900
MS-GN15VF 14,330 13.35 26,900 20,900
MS-GN18VF 18,084 13.06 31,900 26,900
MS-GN24VF 22,519 13.36 42,900 40,900
MS-GK36VF 34,121 มอก. 55,900 54,900

ทำไม ” เราเราต้องเลือกแอร์ “เครื่องปรับอากาศ” ให้พอดีกับขนาดห้อง
เราเลือก ขนาดบีทียู BTU.ใหญ่ เกินไป
คอมเพรสเซอร์ตัดบ่อย สิ้นเปลือง พลังงาน
พลังงาน ความชื้นใน ห้องสูง อาจทำให้ ร่างกาย ไม่สบายตัว
ราคาเครื่องปรับอากาศสูง และทำให้ ค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศสูง
เราเลือกแอร์ “เครื่องปรับอากาศ” บีทียู BTU.เล็กเกินไป
คอมเพรสเซอร์ ทำงานตลอดเวลา สิ้นเปลืองพลังงาน
สิ้นพลังงานไฟฟ้า อายุการใช้งานสั้น ห้องไม่เย็น หรือเย็นช้า
ปัจจัย ที่ควรพิจจารณาเพิ่มเติมในการเลือก “เครื่องปรับอากาศ” ขนาดของ บีทียู BTU.
จำนวน และขนาดของหน้าต่าง ภายในห้อง
ทิศที่ แดดส่อง ถึง หรือทิศที่ตั้งของห้องนั้นๆ
วัสดุ หรือหลังคา บ้านนั้นๆมี ฉนวน กันความร้อนหรือไม่
จำนวน คนที่ใช้ เครื่องปรับอากาศ ภายในห้องนั้นๆ
จำนวนประเภท ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในห้องนั้นๆ
รายละเอียดและปัจจัย อื่นๆเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหน้าที่ ของเราโดยตรง
ทางร้าน ยินดีให้คำปรึกษา หรือ สอบถามทาง ไลท์ Line: @pcair เรายินดีให้บริการ

11 22 33      
           
           
           
           
           

Visitors: 3,488,011