คำนวณบีทียู ขนาดห้อง

วิธีเลือก BTU แอร์ให้เหมาะกับขนาดห้อง

Q : วิธีเลือก BTU แอร์ให้เหมาะกับขนาดห้อง
A : รายละเอียดและปัจจัยต่างๆที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม

 

1. ขนาดห้องของหน้าต่างและมุมต่างๆของห้อง
2. ทิศทางของห้องนั้นๆว่าโดนแดดมากน้อยเพียงใด
3. วัสดุหลังและคามีฉนวนกันความร้อนภายในบ้านหรือไม่
4. จำนวนบุคคนที่ใช้งานในห้องนั้นๆ
สูตรการคำนวณ BTU

BTU = พื้นที่ห้อง ( กว้าง x ยาว ) x ความแตกต่าง

ความแตกต่างแบ่งได้ 2 ประเภท

600 - 700 = ห้องที่มีความร้อนน้อยใช้เฉพาะกลางคืน
700 - 800 =ห้องที่มีความร้อนสูงใช้กลางวันมาก

Visitors: 3,485,504