สุดยอด 5 วิธีเปลี่ยนเราให้เป็นคนเรียนเก่ง

1) อ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนซัก 10-15 นาที เพื่อให้น้องๆได้รู้เนื้อหาคร่าวๆที่จะเรียนในวันนี้ อีกทั้งถ้าเจอข้อสงสัย น้องๆก็สามารถเก็บไปถามคุณครูได้อีกด้วย
.
2) แบ่งเวลาเรียน และ เวลาเล่น
การเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่น้องๆก็ควรมีการพักผ่อนสมองด้วยการออกไปเล่นบ้าง เพื่อให้สมองของเราไม่ล้าจนเกินไป แต่น้องๆควรจัดเวลาเล่นอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบการเรียนนะ เช่น เรียน 2 ชั่วโมง พักสมอง 30 นาที
.
3) ทำสรุปหลังอ่านหนังสือ
ข้อนี้สำคัญมาก เมื่อน้องๆเรียนหรืออ่านหนังสือเสร็จ น้องๆควรทำสรุปด้วยตนเอง เขียนออกมาว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง อะไรเป็นสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ คุณครูเน้นเรื่องอะไร หรือจะวาดเป็นแผนภาพความคิด และหมั่นอ่านทวนเท่านี้น้องๆก็จะเก่งขึ้นแน่นอน
.
4) ลงมือทำโจทย์ แบบฝึกหัด
การฟังและการอ่านจะทำให้น้องๆได้รับความรู้เพียง20 % เท่านั้น อีก 80% เกิดจากการที่น้องๆลงมือทำโจทย์ คิดวิเคราะห์ ลองผิดลองถูกนั่นเอง
.
5) ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
น้องๆได้รับมอบหมายงานมา ควรรีบทำให้เสร็จในชั่วโมงนั้น หรือ วันนั้นเลย น้องๆจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์ และไม่กลายเป็นดินพอกหางหมูอีกด้วย

Visitors: 3,482,826