BTU คือ

BTU (Brithis Thermal Unit) เป็นหน่วยวัดความร้อนหน่วยหนึ่ง ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเป็นหน่วยวัดของอังกฤษ เราจะเห็นหน่วยนี้กันมากในระบบปรับอากาศ สามารถเทียบได้ดังนี้เช่น
 1BTU = 252 cal
 1BTU = 1055.06 J
-และที่เราใช้คำนวณ Cooling capacity หน่วย kWh เป็น BTU จะได้เท่ากับ 3412.14 BTU = 1kWh 
โดยที่ความร้อน 1 BTU คือความร้อนที่จะทำให้น้ำ 1 ปอนด์มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศฟาเรนไฮด์ 
เครื่องปรับอากาศจะวัดกำลังความเย็นหรือความสามารถในการดึงเอาความร้อน (การถ่ายเทความร้อน) ออกจากห้องปรับอากาศในหน่วยของ BTU เช่นเครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU/h หมายความว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นมีความสามารถดึงเอาความร้อนออกจากห้องที่ปรับอากาศ 12,000 BTU ภายใน 1 ชั่วโมงนั่นเอง
ดังนั้นเวลาเราออกแบบเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้องในยุคที่ความร้อน ร้อนขึ้นทุกวัน ผมจะยกตัวอย่างการคำนวณ BTU ให้เหมาะกับห้องในยุคปัจจุบันเช่น 
- ห้องขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร เท่ากับ 3X4=12 ตารางเมตร กรณีที่เป็นห้องนอนเอา 12 X ตัวแปร ในที่นี้เราให้ตัวแปรเท่ากับ 850 BTU จะได้ 12x850=10,200 BTU เลือกใช้เครื่องปรับอากาศ >/= 9000 BTU ถ้เลือก 9000 BTU ก็เอาขนาดเครื่องปรับอากาศ หารด้วยขนาดของห้องอีกครั้งจะได้ 9000÷12=750 BTU/ตร.ม. กรณีนี้อาจใช้ได้กับห้องนอนที่ไม่มีแดดเข้าช่วงบ่ายมากหรทอใช้เฉพาะตอนนอนเพราะถ้าใช้เวลากลางวันอาจไม่พอและทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน 

Visitors: 3,488,007