การติดตั้งตามมาตรฐาน

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแอร์ฟรี ตามมาตรฐาน

ท่อน้ำยาแอร์ ยาว 4 เมตร ส่วนเกิน
แอร์ขนาดตั้งแต่ 8000-16000 BTU คิดเพิ่มเมตรละ 500 บาท
แอร์ขนาดตั้งแต่ 16001-24000 BTU คิดเพิ่มเมตรละ 600 บาท
แอร์ขนาดตั้งแต่ 24001 BTU ขึ้นไป คิดเพิ่มเมตรละ 800 บาท

สายไฟยาว 8 เมตร ส่วนเกินเมตรละ 70 บาท
ท่อน้ำทิ้งยาว 8 เมตร ส่วนเกินเมตรละ 30 บาท (ท่อน้ำทิ้งสีขาว เมตรละ 70 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

อุปกรณ์เสริมแถมฟรี!

รางครอบท่อน้ำยาเกรด A 1ชุด/เครื่อง (1 ชุด มีรางครอบ 2 เมตร ฝาครอบ 1 อัน งอโค้ง 1 อัน)  
ส่วนเกินรางครอบท่อเมตรละ 300 บาท ข้องอ/ข้อต่อ ชิ้นละ 120 บาท ฝาครอบชิ้นละ 150 บาท
ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ CDU ชุดมาตรฐาน เปลี่ยนขาแขวนขนาดใหญ่ ชุดละ 800 บาท

กริวปรับทิศทางระบายลมร้อนอลูมิเนียมเคลือบพ่นอบขาว ** กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ
ขนาดเล็ก 45 -52 ซม. ราคา 1,200 บาท
ขนาดกลาง 55-60 ซม. ราคา 1,500 บาท
ขนาดใหญ่ 65 ซม. หรือสั่งทำพิเศษ ราคา 1,800-2,000 บาท

กาลักน้ำ
แอร์ขนาด 9,000 - 24,000 BTU ราคา 2,500 บาท
แอร์ขนาด 30,000 - 60,000 BTU ราคา 4,000 บาท

ค่าบริการตั้งนั่งร้าน
ความสูง 3-5 เมตร ราคา 1,000 บาท
ความสูง 6-8 เมตร ราคา 2,000 บาท

งานกรีดผนังเพื่อฝังท่อ เมตรละ 200 บาท
ชุดเบรกเกอร์สแควร์ดี ชุดละ 120 บาท ** กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ

กรณีเทิร์นแอร์เก่า รับเทิร์นในราคา 500 บาท ** กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ เพื่อประเมินส่วนลดคืนลูกค้าทันที
กรณีที่ต้องการซื้อเฉพาะเครื่องสามารถลดราคาค่าติดตั้งได้
อุปกรณ์เสริมที่แถมไม่สามารถหักลด หรือคืนเป็นเงินสดได้

Visitors: 3,482,826