การติดตั้งตามมาตรฐาน

  เงื่อนไขและมาตรฐานการให้บริการ

1. เครื่องปรับอากาศขนาด 8000 - 15000 BTU

บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานท่อน้ำยาความยาว 4 เมตร 2X2.5 sq.mm.ไม่เกิน 10 เมตรเบรกเกอร์ 20 แอมป์ ท่อน้ำทิ้งความยาวไม่เกิน 5 เมตร

2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 17000 - 24000 BTU

บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานท่อน้ำยาความยาว 4 เมตร สายไฟ 2X4 sq.mm. ไม่เกิน 10 เมตร เบรกเกอร์ 30 แอมป์ ท่อน้ำทิ้งความยาวไม่เกิน 5 เมตร

 

รายละเอียดอุปกรณ์และการบริการ

1. อุปกรณ์ใช้ตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้น ส่วนที่เหลือไม่สามารถลดค่าติดตั้งเป็นตัวเงิน

2. สายไฟแกนคู่มาตรฐาน มอก. ขนาด 2X2.5 sq.mm. ส่วนเกินคิดราคาเมตรละ 30.-บาท

3. สายไฟแกนคู่มาตรฐาน มอก. ขนาด 2X 4 sq.mm. ส่วนเกินคิดราคาเมตรละ 40.-บาท

4. สายไฟแกนคู่มาตรฐาน มอก. ขนาด 2X6 sq.mm. ส่วนเกินคิดราคาเมตรละ 50.-บาท

5. ราคาค่าติดตั้งไม่รวมการบริการตรวจเช็คทำความสะอาดระหว่างปีหลังการติดตั้ง

6. ท่อน้ำยาเป็นท่อทองแดงพร้อมฉนวน กรณีใช้น้ำยา R22 ส่วนเกินคิดราคาเมตรละ 400.-บาท

ท่อน้ำยาเป็นท่อทองแดงพร้อมฉนวน กรณีใช้น้ำยา R410 R32 ส่วนเกินคิดราคาเมตรละ 600.-บาท

ท่อน้ำยาเป็นท่อทองแดงพร้อมฉนวนแบบ Inverter ส่วนเกินคิดราคาเมตรละ 600.-บาท

7. รางครอบท่อรางละ 500.-บาท(2เมตร)ข้อต่อข้องอต่างๆชุดละ100.-บาท

*กรณีลูกค้าชื้อรางครอบท่อเองไม่ต้องเสียค่าบริการ

8. เบรคเกอร์มาตรฐานยี่ห้อ National หรือ Panasonic พร้อมกล่องเท่านั้น

9. ท่อน้ำทิ้ง PVC ส่วนเกินเก็บจากลูกค้าเมตรละ 30.- บาท

10. ขาแขวน คอลย์ร้อน,คอลย์เย็น เป็นอุปกรณ์ส่วนเพิ่ม คิดราคาชุดละ 500.-บาท

*กรณีลูกค้ามีขาแขวนแล้ว เสียค่าบริการ 200.-บาท

11. ขาแขวน แบบกระเช้าราคาขึ้นอยู่กับขนาด BTU แอร์

ขนาดแอร์ 9000-13000 ฺBTU ราคาพร้อมติดตั้ง 800.-บาท,

ขนาดแอร์ 13000-24000 BTU ราคาพร้อมติดตั้ง 1,200.-บาท

*กรณีลูกค้ามีขาแขวนแบบกระเช้าอยู่แล้ว เสียเฉพาะค่าบริการ 400 บาท

12. ในกรณีที่ทิศทางลมของคอยล์ร้อนไม่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี จำเป็นต้องใช้ตัวเปลี่ยนทิศทางลม ราคาขึ้นอยู่กับตามขนาด BTU แอร์

ขนาดแอร์ 9000-13000 BTU ราคา 1,200.-บาท

ขนาดแอร์มากกว่า 13000 BTU ราคา 1,500.-บาท

13. ฟรีขายางสูงไม่เกิน 3 นิ้ว (จำนวน 4 ชิ้น/ชุด) หากลูกค้าต้องการใช้ขายางขนาด 4 นิ้ว คิดราคาชุดละ 200.-บาท

14. กรณีต้องเติมน้ำยาเพิ่ม R22 เก็บจากลูกค้า ราคาปอนด์ละ 20.-บาท R410, R32 ราคาปอนด์ละ 50.- บาท

+++กรณีของน้ำยา R410 เติมไม่ได้ ต้องปล่อยน้ำยาออกทั้งหมดแล้วเติมใหม่ ราคาตามขนาดของ BTU แอร์ +++

15. การเดินสายไฟและท่อต่างๆเป็นการเดินลอยเท่านั้น

16. กรณีต้องมีการถอดเครื่องเก่าออก คิดค่าบริการเพิ่มเครื่องละ 700.-บาท

17. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการติดตั้ง ในพื้นที่สุดวิสัยหรืออันตราย โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าติดตั้งตามเงื่อนไขบริษัทฯ

18. กรณีหน้างานที่ไม่มีระเบียงต้องใช้นั่งร้านในการติดตั้ง ลูกค้าต้องเตรียมนั่งร้านให้ทีมช่าง

หากต้องการให้ช่างจัดหา ค่าเช่าอุปกรณ์นั่งร้าน ติดตั้งชั้น 3 ราคา 2,500.-บาท ติดตั้งชั้น 4 ราคา 3,500.-บาท

19. กรณีต้องการให้ติดตั้งแอร์เก่า ค่าบริการจะคิดเท่ากับการติดตั้งแอร์ใหม่

20. กรณีจำเป็นต้องใช้แท่งกราวด์ทองแดงเพื่อลงกราวด์ คิดราคาชุดละ 500.-บาท

21. รางครอบสายไฟรางละ 100.-บาท (1.80เมตร)ยึดด้วยสกรูหรือตะปูคอนกรีต

22. กรณีที่ลูกค้ามีอุปกรณ์การติดตั้งบางรายการอยู่แล้ว ทีมติดตั้งจะส่งมอบอุปกรณ์มาตรฐานที่ไม่ได้ใช้ให้ลูกค้า แต่ไม่มีการลดเป็นตัวเงิน

23. รื้อถอนแอร์เก่าเพื่อติดตั้งใหม่ คิดเฉพาะราคาค่าติดตั้งใหม่ ไม่คิดค่ารื้อถอน

24. รับประกันหลังการติดตั้ง 180 วัน ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ

25. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการที่

25.1 ลูกค้าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการติดตั้ง หรือแก้ไขงานติดตั้งของบริษัทฯ

25.2 ลูกค้าว่าจ้างหรือให้ช่างติดตั้งของบริษัทฯทำงานนอกเหนือจากรายการที่ระบุในใบแจ้งงานโดยไม่ผ่านบริษัทฯ

26. หากลูกค้าต้องการใช้บริการอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเบอร์โทร.1308

27. กรณีต้องการเลื่อนติดตั้ง กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรฯ 028062001 ล่วงหน้า 24 ชม.ก่อนวันรับบริการ และสามารถเลื่อนการรับบริการได้ 1 ครั้งเท่านั้น

28. กรณีลูกค้าหรือตัวแทนไม่อยู่หน้างานหรือเข้าหน้างานสาย ช่างจะรอให้บริการแค่ 30 นาที

28.1 ลูกค้าต้องการวันรับบริการใหม่ : ติดต่อเบอร์โทรฯ 1308 เพื่อนัดวันให้บริการใหม่ซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่มเติม 700 บาท

28.2 ลูกค้าปฏิเสธจ่ายค่าบริการเพิ่ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และไม่คืนค่าบริการ

29. กรณีลูกค้าประสงค์จะยกเลิกบริการ กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรฯ 028062001 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชม.ก่อนวันรับบริการ

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค 
PSY Series 
รุ่นตั้งพื้น

การติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดพื้นที่
ดีไซน์เหมาะกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ

Visitors: 3,453,574