INVERTER ดีอย่างไร

 

เทคโนโลยี Inverter ให้ความเย็นอย่างรวดเร็วแม่นยำและคงที่

คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีอินเวอร์เตอร์จะเริ่มและหยุดการทำงานบ่อยครั้งตามคำสั่งเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิห้อง การเปิด / ปิด การทำงานบ่อยครั้งใช้พลังงานมากเกินความจำเป็นและเกี่ยวกับความสบายในห้อง คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งด้วยอินเวอร์เตอร์จะ ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพของความถี่ได้อย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในห้อง ช่วยให้มั่นใจกับการประหยัดพลังงานและความ สะดวกสบายของห้องที่มากกว่า

การเปรียบเทียบการทำงานของอินเวอร์เตอร์

Visitors: 3,471,737