แจกฟรี Ebook จำนวน 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NI

แจกฟรี Ebook เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทย อีก 10 ปีข้างหน้า

แจกฟรี Ebook เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทย

Future of Living – อนาคตของการใช้ชีวิต

 

แจกฟรี Ebook เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทย

Future of Work – อนาคตของการทำงาน

 

แจกฟรี Ebook เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทย

Future of Learning – อนาคตของการเรียนรู้

Future of Play – อนาคตของความเพลิดเพลิน

 

Future of Mobility – อนาคตของการเดินทาง

 

Future of Sustainability – อนาคตของความยั่งยืน

โดยสามารถคลิกเพื่ออ่านได้ทันทีทั้งบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยอ่านบนเว็บเบราว์เซอร์ โดยคลิกที่ลิงก์ชื่อ Ebook หรือคลิกที่รูปภาพด้านบน อยากรู้ว่าในแต่ละด้านประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ลองคลิกอ่านกันได้เลย

อ้างอิง FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA

Visitors: 3,482,815