จำหน่ายน้ำดื่ม

15:00 STREAM DRINK น้ำดื่มสตรีมขนาด 350 มล.
(12ขวด)
ราคา 45 บาท

น้ำดื่มสตรีมขนาด 600 มล.
(12ขวด)
ราคา 48 บาท

น้ำดื่มสตรีมขนาด 1,500 มล.
(6ขวด)
ราคา 48 บาท
15:00 STREAM DRINK โปรโมชั่น
10 แถม 1
15 แถม 2
20 แถม 3
30 แถม 4
40 แถม 8
50 แถม 10
80 แถม 20
คละขนาดได้ค่ะ *ถ้าคละขนาดกับขวด 350 มล.จะคิดเป็นแพ็คละ 48฿

Visitors: 3,488,009