ม่านตัดอากาศ XPER...

ม่านอากาศ เอ็กซ์เพอร์  ติดตั้ง แนวนอน (Horizontal)   
      
รุ่นเล็ก ลมเบา  สำหรับประด สูง 2 เมตร แรงลม 8-9 เมตร/วินาที   
รุ่นรายละเอียดรุ่นความยาว (ซม.)ประตูสูง(เมตร) ราคา  ค่าติดตั้ง 
XP-309เหล็ก EG-พ่นสีฝฺน902          13,300      2,500
XP-312เหล็ก EG-พ่นสีฝุน1202          14,500      2,500
      
ร่นใหม่ NEW SILENT SERIES  แรงลม 10-12 เมตร/วินที   
รุ่นรายละเอียดรุ่นความยาว (ซม.)ประตูสูง(เมตร) ราคา  ค่าติดตั้ง 
XQ-509อลูมิเนียม903          15,000      2,500
XQ-512อลูมิเนียม1203          17,800      2,500
XQ-515อลูมิเนียม1503          20,800      2,500
XQ-518อลูมิเนียม1803          25,900      2,500
XQ-521อลูมิเนียม2103          29,700      2,500
      
Premium_Commercial แรงลม 16-18  เมตร/วินาที   
รุ่นรายละเอียดรุ่นความยาว (ซม.)ประตูสูง(เมตร) ราคา  ค่าติดตั้ง 
XQ-509Sอลูมิเนียม904          18,200      2,500
XQ-512Sอลูมิเนียม1204          20,900      2,500
XQ-515Sอลูมิเนียม1504          25,400      2,500
XQ-518Sอลูมิเนียม1804          32,000      2,500
XQ-521Sอลูมิเนียม2104          36,000      2,500
      
รุ่นใหญ่ชนิดลมแรง   แรงลม 10-11  เมตร/วินาที    
รุ่นรายละเอียดรุ่นความยาว (ซม.)ประตูสูง(เมตร) ราคา  ค่าติดตั้ง 
XP-609Rเหล็ก EG-พ่นสีฝฺน902.5          17,800      2,500
XP-612Rเหล็ก EG-พ่นสีฝฺน1202.5          20,300      2,500
XP-609 (SR)เหล็ก EG-พ่นสีฝฺน902.5          19,200      2,500
XP-612 (SR)เหล็ก EG-พ่นสีฝฺน1202.5          21,900      2,500
      
รุ่นใหญ่ ชนิดลมแรงพิเศษ  3 เมตร   แรงลม 10-12 เมตร/วินาที   
รุ่นรายละเอียดรุ่นความยาว (ซม.)ประตูสูง(เมตร) ราคา  ค่าติดตั้ง 
XP-609 (TL)สแตนเลส 304903          37,000      2,500
XP-612 (TL)สแตนเลส 3041203          40,500      2,500
XP-609 (TR)สแตนเลส 316L903          43,000      2,500
XP-612 (TR)สแตนเลส 316L1203          45,500      2,500
      
รุ่น HEAVY  DUTY  ประตูสูง 4เมตร   แรงลม 18 เมตร/วินาที   
รุ่นรายละเอียดรุ่นความยาว (ซม.)ประตูสูง(เมตร) ราคา  ค่าติดตั้ง 
XQ-809เหล็ก EG-พ่นสีฝ่น ( 3 Phase)904          42,000      2,500
XQ-812เหล็ก EG-พ่นสีฝ่น ( 3 Phase)1204          45,800      2,500
XQ-809 (TL)สแตนเลส 304 ( 3 Phase)904          52,000      2,500
XQ-812 (TL)สแตนเลส 304 ( 3 Phase)1204          55,800      2,500
      
รุ่น HEAVY  DUTY  ประตูสูง 4-5 เมตร   แรงลม 20 เมตร/วินาที   
รุ่นรายละเอียดรุ่นความยาว (ซม.)ประตูสูง(เมตร) ราคา  ค่าติดตั้ง 
XQ-809Sเหล็ก EG-พ่นสีฝ่น (1 Phase)904-5 เมตร          46,000      2,500
XQ-812Sเหล็ก EG-พ่นสีฝ่น (1 Phase)1204-5 เมตร          50,200      2,500
XQ-809S (TL)สแตนเลส 304 ( 1 Phase)904-5 เมตร          57,200      2,500
XQ-812S (TL)สแตนเลส 304 ( 1 Phase)1204-5 เมตร          61,400      2,500
      
รุ่น CYCLONE  SERIES  ประตูสูง 5- 7 เมตร  แรงลม 28 เมตร/วินาที   
รุ่นรายละเอียดรุ่นความยาว (ซม.)ประตูสูง(เมตร) ราคา  ค่าติดตั้ง 
XQ-1012เหล็ก EG-พ่นสีฝ่น ( 3 Phase)1205-7 เมตร          73,800      2,500
XQ-1018เหล็ก EG-พ่นสีฝ่น ( 3 Phase)1805-7 เมตร        105,700      2,500
XQ-1012 (TL)สแตนเลส 304 ( 3 Phase)1205-7 เมตร          91,300      2,500
XQ-1018 (TL)สแตนเลส 304 ( 3 Phase)1805-7 เมตร        125,700      2,500


Visitors: 3,110,815