MITSUBISHI มิตซูบิชิ


  

ม่านตัดอากาศ MITSUBISHI พลังมอเตอร์สูง แต่เงียบสนิท เหมาะใช้งานกับ ร้านอาหาร ,ห้องประชุมสัมมนา,ห้องร้องเพลง และห้องที่ต้องการเสียงเเบาเป็นพิเศษ

 

Visitors: 3,106,866