CENTRAL AIR เซ็นทรัลแอร์

   
 

ม่านอากาศ รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 1 ปี

สามารถเป่าลมได้แรงกว่า 4 เมตรในแนวระดับ

มีรีโมทไร้สาย ควบคุมการทำงานของพัดลม

คุณประโยชน์ของม่านอากาศ

1.รักษาความเย็นในอาคารในช่วงฤดูร้อน ป้องกันความร้อนในฤดูร้อนเข้าในอาคาร
2.รักษาอากาศอบอุ่นในอาคารในช่วงฤดูหนาว ป้องกันความเย็นในฤดูหนาวเข้าในอาคาร
3.รักษากลิ่นสะอาด ป้องกันแมลง ป้องกันฝุ่น กลิ่น เหม็นรุนแรง และสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคาร
4.ไม่ต้องใช้ผ้าม่าน สะดวกต่อลูกค้าในการเช้า-ออก ทัศนียภาพดี มีความปลอดภัย

 

Visitors: 3,106,864